0919 493 416

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Có 3 phương thức thanh toán căn hộ

*** Phương thức thanh toán theo tiến độ

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 15% (bao gồm VAT)(đã trừ tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Đợt 2: Đóng 15%(bao gồm VAT) trong 1 tháng từ ngày ký hợp đồng mua bán

Đợt 3: Đóng 40% (bao gồm VAT)  trong 2 tháng từ đợt 2

Đợt 4: Đóng 25% (bao gồm VAT) + 2% Kinh phí bảo trì khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ

Đợt 5: Đóng 5% (bao gồm VAT) khi có thông báo nhận sổ đỏ

*** Phương thức thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 15% (bao gồm VAT)(đã trừ tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Đợt 2: Đóng 80% (bao gồm VAT) trong 7 ngày từ đợt 1

Đợt 3: Đóng 2% Kinh phí bảo trì khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ

Đợt 4: Đóng 5% (bao gồm VAT) khi có thông báo làm sổ đỏ

*** Phương thức vay ngân hàng: được hỗ trợ cho vay 85% giá trị hợp đồng, lãi suất 0% đến 31/12/2020, được ân hạn nợ gốc, được vay tối đa 20 năm

Đặt cọc 50 triệu và ký thỏa thuận đặt cọc

Đợt 1: Đóng 15% (bao gồm VAT)(đã trừ tiền cọc) và ký hợp đồng mua bán trong 7 ngày từ ngày đặt cọc

Các đợt tiếp theo ngân hàng PVcombank giải ngân, lãi suất 0% trong 12 tháng không quá ngày 31/12/2020, được ân hạn nợ gốc trong thời gian hỗ trợ lãi suất, được vay tối đa 20 năm

TẢI BÁO GIÁ VÀ TÀI LIỆU DỰ ÁN

Báo Giá Và Chính Sách Bán Hàng Dự án

HOTLINE TƯ VẤN: 0919 493 416

X
TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN